Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Kopīgā programmēšanas komiteja Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādei (turpmāk – LV-RU Kopīgā programmēšanas komiteja) tās pirmajā sanāksmē 2020.gada 20.februārī deleģēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai veikt Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027.gadam (turpmāk – LV-RU Programma) stratēģiskās sociāli – ekonomiskās situācijas analīzi un ņemot vērā EK izstrādāto regulējuma projektu Kohēzijas politikai un Eiropas teritoriālai sadarbībai 2021. – 2027.gada plānošanas periodā, sagatavot LV-RU Programmas dokumenta stratēģisko sadaļu (turpmāk – 1.pielikums) par 2.pielikumā definētajiem politikas mērķiem (turpmāk – PO), specifiskajiem mērķiem (turpmāk – SO) un indikatīvo atbalstāmo darbību piemēriem.
Atslēgvārdi:

Pārrobežu sadarbība, Krievija, Latvija, sociāli-ekonomiskā situācija

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) deleģēta veikt Latvijas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027.gadam (turpmāk – LV-BY Programma) stratēģijas sociāli – ekonomiskās situācijas analīzi un ņemot vērā EK izstrādāto regulējuma projektu Kohēzijas politikai 2021. – 2027.gada plānošanas periodā, sagatavot LV-BY Programmas dokumenta stratēģisko sadaļu (turpmāk – 1.pielikums) par 2.pielikumā definētajiem politikas mērķiem (turpmāk – PO), specifiskajiem mērķiem (turpmāk – SO) un indikatīvo atbalstāmo darbību piemēriem.
Atslēgvārdi:

Pārrobežu sadarbība, Latvija, Baltkrievija, sociāli-ekonomiskā situācija

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"
Pētījuma mērķis:Digitālā radio apraide pakāpeniskai FM radio aizvietošanai Latvijas teritorijā
Atslēgvārdi:

Digitālais rādio, Latvijas teritorija

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts Probācijas dienests
Pētījuma mērķis:Izpētīt probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvu, tajā skaitā, atsevišķi aplūkojot un noskaidrojot recidīvu probācijas klientiem, kas pabeiguši kādu/vairākas probācijas programmas
Atslēgvārdi:

recidīvs, noziedzīgs nodarījums, probācijas klienti, Par probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvu 2022

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Izstrādāt nepieciešamās rekomendācijas P&A un inovatīvo uzņēmumu statistikas datu papildu iegūšanas un pārbaudes iespējām, kas uzlabotu datu kvalitāti un to pilnīgāku atspoguļošanu Latvijas statistikā, samazinot respondentu noslodzi un statistikas iegūšanas izmaksas.
Darba uzdevumi:
1) veikt P&A un inovatīvo uzņēmumu datu iegūšanas procesa pilnu analīzi, identificējot procesus, kuros būtu nepieciešami uzlabojumi;
2) apkopot informāciju par vismaz piecu ES valstu P&A un inovatīvo uzņēmumu datu uzskaites sistēmām, izceļot pozitīvos piemērus;
3) apzināt pašreizējās P&A un inovatīvo uzņēmumu datu ieguves un uzskaites sistēmas nepilnības;
4) īstenot fokusgrupu diskusijas un/vai ideju hakatonu par P&A datu uzskaiti rekomendāciju izstrādei un mērķu sasniegšanai;
5) izvērtēt P&A un inovatīvo uzņēmumu datu ieguves paplašināšanas iespējas no citiem datu avotiem, ne tikai “2-pētniecība” pārskata;
6) izstrādāt priekšlikumus un precīzas rekomendācijas P&A un inovatīvo uzņēmumu datu uzskaites sistēmas pilnveidošanai Latvijā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Pētījuma mērķis:Pētījums, iegūtie dati tiks izmantoti valstspilsētas attīstības programmas izstrādē
Atslēgvārdi:

Jūrmala, pašvaldība, administrācija, darbs, iedzīvotāji, attīstība, vide

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
SIA "Rīgas satiksme"
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izpētīt un piedāvāt tehniski un ekonomiski pamatotus tīro un nulles emisiju transportlīdzekļu un to izmantošanai nepieciešamās infrastruktūras integrēšanas un pielietošanas variantus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai.
Atslēgvārdi:

Infrastruktūra, attīstība, sabiedriskie transportlīdzekļi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu izlūkošanas dienests
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir noskaidrot sabiedrības izpratnes līmeni un toleranci pret finanšu noziegumiem, izglītotu iedzīvotājus par Finanšu izlūkošanas darbību kontekstā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanu un apkarošanu, vērstu sabiedrības uzmanību uz finanšu noziegumu problemātikas aktualitāti
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
AS "Pasažieru vilciens"
Pētījuma mērķis:Migrēt Sabiedrības biļešu tirdzniecības sistēmu uz atvērtā koda servera operacionālo sistēmu un atvērtā koda datu bāzes vadības sistēmu, lai būtiski samazinātu programmatūras licenču izmaksas, kā arī sistēmas uzturēšanu pārcelt uz IT tirgus segmentu kurā darbojas konkurence.
Atslēgvārdi:

Biļetes, biļešu tirzniecība, konkurence

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Iepazīties un izvērtēt ar citu valstu ģeomateriālu un tiem radniecīgu izstrādājumu pielietošanas pieredzi ceļu būvdarbos un aprobēt vairāku metožu kombināciju, kas paredz iespēju šādus materiālus iekļaut dažādos ceļa segas būvniecības risinājumos.
Atslēgvārdi:

Būvniecība, ceļi

41 - 50 no 3212