Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Pētījuma mērķis:Apzināt patērētāju informētību par savām patērētāju tiesībām, noskaidrot patērētāju pieredzi iegādājoties preces un pakalpojumus
Atslēgvārdi:

Tiesības, preces

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Daugavpils novada dome
Pētījuma mērķis:Projekta mērķis ir sagatavot zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus diviem Daugavpils novada ezeriem, kuros
zvejas tiesības pieder valstij - Demenes pagasta Kumbuļu ezeram (agrāk - Līdumnieku pagasta teritorija) un
Dubnas pagasta Vīragnas ezeram. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi nepieciešami, lai plānotu ezera
apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli,
pamatotu licencētās zvejas nolikumu Vīragnas ezera gadījumā.
Atslēgvārdi:

Ezeri, apsaimniekošana, zveja

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Atslēgvārdi:

Būvniecība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Iegūt datus un informāciju par diasporas ceļošanas paradumiem
Atslēgvārdi:

Diaspora

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis:Iegūt reprezentatīvu informāciju par ķermeņa masas indeksa rādītājiem, kā arī fiziskās aktivitātes un uztura paradumiem bērniem pirmsskolas vecumā Latvijā.
Atslēgvārdi:

Fiziskās aktivitātes; uztura paradumi; pirmsskolas vecuma bērni

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Nodrošināt vienota valsts stratēģiskā ietvara izglītības un mācību jomā izstrādi 2021.-2027.gadam un izpildīt tematiskos ieguldījumu priekšnosacījumus ES struktūrfondu investīciju plānošanai 2021.-2027.gada periodam.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

Vispārējās izglītības attīstība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgvārdi:

Augstākās izglītības un zinātnes attīstība
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Nodrošināt ES līmeņa ekselenci pētniecības un attīstības jomā, izveidojot tūrisma nozares ekosistēmu. Pētījuma ietvaros identificēt ekosistēmas dalībnieku kartējumu, privātā, publiskā un akadēmiskā sektora pārstāvjus, un nosakot ietvaru līderu grupai
Atslēgvārdi:

Tūrisms, sports

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Pētījuma mērķis:Noskaidrot Liepājas iedzīvotāju vērtējumu par dzīvi pilsētā, par īstenotajiem attīstības procesiem pilsētā, tai skaitā iegūstot novērtējumu par sabiedriski aktuālām norisēm, prioritāri risināmiem problēmjautājumiem, Covid-19 pandēmijas ietekmi uz iedzīvotāju dzīvi, pašvaldības komunikāciju Covid-19 pandēmijas laikā, iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi pilsētā u.c.

Atslēgvārdi:

Liepāja, tendences

41 - 50 no 3219