Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Izstrādāt nepieciešamās rekomendācijas P&A un inovatīvo uzņēmumu statistikas datu papildu iegūšanas un pārbaudes iespējām, kas uzlabotu datu kvalitāti un to pilnīgāku atspoguļošanu Latvijas statistikā, samazinot respondentu noslodzi un statistikas iegūšanas izmaksas.
Darba uzdevumi:
1) veikt P&A un inovatīvo uzņēmumu datu iegūšanas procesa pilnu analīzi, identificējot procesus, kuros būtu nepieciešami uzlabojumi;
2) apkopot informāciju par vismaz piecu ES valstu P&A un inovatīvo uzņēmumu datu uzskaites sistēmām, izceļot pozitīvos piemērus;
3) apzināt pašreizējās P&A un inovatīvo uzņēmumu datu ieguves un uzskaites sistēmas nepilnības;
4) īstenot fokusgrupu diskusijas un/vai ideju hakatonu par P&A datu uzskaiti rekomendāciju izstrādei un mērķu sasniegšanai;
5) izvērtēt P&A un inovatīvo uzņēmumu datu ieguves paplašināšanas iespējas no citiem datu avotiem, ne tikai “2-pētniecība” pārskata;
6) izstrādāt priekšlikumus un precīzas rekomendācijas P&A un inovatīvo uzņēmumu datu uzskaites sistēmas pilnveidošanai Latvijā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Pētījuma mērķis:Pētījums, iegūtie dati tiks izmantoti valstspilsētas attīstības programmas izstrādē
Atslēgvārdi:

Jūrmala, pašvaldība, administrācija, darbs, iedzīvotāji, attīstība, vide

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
SIA "Rīgas satiksme"
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izpētīt un piedāvāt tehniski un ekonomiski pamatotus tīro un nulles emisiju transportlīdzekļu un to izmantošanai nepieciešamās infrastruktūras integrēšanas un pielietošanas variantus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai.
Atslēgvārdi:

Infrastruktūra, attīstība, sabiedriskie transportlīdzekļi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Ārējā ekonomiskā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Iegūt iespējami vispusīgus un reprezentatīvus datus par Latvijas atpazīstamības līmeni desmit mērķa valstīs (ASV, Beļģija, Dānija, Dienvidkoreja, Japāna, Lielbritānija, Norvēģija, Somija, Vācija, Zviedrija). Noskaidrot šīs atpazīstamības avotus, zinātāju iespaidus un viedokļus par Latviju. Ar secīgi atkārtotu pētījumu palīdzību varēs kvantificēt aizvadīto periodu aktivitāšu ietekmi un efektivitāti, tādējādi uzlabojot turpmāko periodu rezultātus. Pēc tam, kad būs nomērīts atpazīstamības līmenis desmit mērķa valstīs, turpmākajos gados būs iespējams pasūtīt secīgus pētījumus, kas dažādos līmeņos sekos atpazīstamības izmaiņām. Valdības līmenī ir nepieciešams skaitlisks rādītājs, kas izsaka Latvijas atpazīstamību kā vienkāršu vērtību. Šis pētījums tādu noteiks un deklarēs.
Atslēgvārdi:

valsts tēls, misiju pieeja, “Jūra 2030”, “Sea 2030”, ārpolitika, Latvija

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu izlūkošanas dienests
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir noskaidrot sabiedrības izpratnes līmeni un toleranci pret finanšu noziegumiem, izglītotu iedzīvotājus par Finanšu izlūkošanas darbību kontekstā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanu un apkarošanu, vērstu sabiedrības uzmanību uz finanšu noziegumu problemātikas aktualitāti
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
AS "Pasažieru vilciens"
Pētījuma mērķis:Migrēt Sabiedrības biļešu tirdzniecības sistēmu uz atvērtā koda servera operacionālo sistēmu un atvērtā koda datu bāzes vadības sistēmu, lai būtiski samazinātu programmatūras licenču izmaksas, kā arī sistēmas uzturēšanu pārcelt uz IT tirgus segmentu kurā darbojas konkurence.
Atslēgvārdi:

Biļetes, biļešu tirzniecība, konkurence

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Iepazīties un izvērtēt ar citu valstu ģeomateriālu un tiem radniecīgu izstrādājumu pielietošanas pieredzi ceļu būvdarbos un aprobēt vairāku metožu kombināciju, kas paredz iespēju šādus materiālus iekļaut dažādos ceļa segas būvniecības risinājumos.
Atslēgvārdi:

Būvniecība, ceļi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Iepazīties un izvērtēt FCD sniegtās iespējas ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu operatīvās plānošanas un kvalitātes novērtēšanas vajadzībām.
Atslēgvārdi:

Dati, plānošanas rīki

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Pētīt sociālo dienestu īstenoto sociālo darbu ģimenēm ar bērniem COVID laikā.
Apakšmērķi:
1) noskaidrot vadlīniju sociālajiem darbiniekiem un ģimenes asistentiem sociālās distancēšanās laikā faktisko piemērošanu;
2) vērtēt sociālo dienestu sociālo darbinieku sniegto atzinumu bāriņtiesām kvalitāti, proti, vai tajos norādītā informācija un fakti ir viennozīmīgi saprotama un pietiekoša, ievērojot katra speciālista (sociālā darbinieka un bāriņtiesas locekļa) profesionālās robežas, lai bāriņtiesas un sociālie dienesti varētu īstenot tiem noteiktās funkcijas.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ādažu novada dome
Pētījuma mērķis:Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums (TEP) maģistrālā veloceļa Rīga – Carnikava izbūvei. TEP izstrādes mērķis ir izvērtēt esošo situāciju velo infrastruktūras jomā Ādažu novadā un noteikt tehniski, juridiski, sociāli un ekonomiski piemērotāko alternatīvu maģistrālā veloceļa infrastruktūras būvniecībai prioritārajā koridorā Rīga – Carnikava.
41 - 50 no 3212