Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmai 2023.-2029.gadam)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Pētījuma mērķis
Pētījums, iegūtie dati tiks izmantoti valstspilsētas attīstības programmas izstrādē
Atslēgas vārdi

Jūrmala, pašvaldība, administrācija, darbs, iedzīvotāji, attīstība, vide