Pētījums par sociālā dienesta īstenoto sociālo darbu ģimenēm ar bērniem COVID apstākļos

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Pētīt sociālo dienestu īstenoto sociālo darbu ģimenēm ar bērniem COVID laikā.
Apakšmērķi:
1) noskaidrot vadlīniju sociālajiem darbiniekiem un ģimenes asistentiem sociālās distancēšanās laikā faktisko piemērošanu;
2) vērtēt sociālo dienestu sociālo darbinieku sniegto atzinumu bāriņtiesām kvalitāti, proti, vai tajos norādītā informācija un fakti ir viennozīmīgi saprotama un pietiekoša, ievērojot katra speciālista (sociālā darbinieka un bāriņtiesas locekļa) profesionālās robežas, lai bāriņtiesas un sociālie dienesti varētu īstenot tiem noteiktās funkcijas.