Par probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvu

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts Probācijas dienests
Pētījuma mērķis
Izpētīt probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvu, tajā skaitā, atsevišķi aplūkojot un noskaidrojot recidīvu probācijas klientiem, kas pabeiguši kādu/vairākas probācijas programmas
Atslēgas vārdi

recidīvs, noziedzīgs nodarījums, probācijas klienti, Par probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvu 2022