Sabiedriskās domas pētījums par Finanšu izlūkošanas dienesta darbību, izpratni par finanšu noziegumiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas veidiem un iedzīvotāju toleranci pret šādiem noziedzīgiem nodarījumiem

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu izlūkošanas dienests
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir noskaidrot sabiedrības izpratnes līmeni un toleranci pret finanšu noziegumiem, izglītotu iedzīvotājus par Finanšu izlūkošanas darbību kontekstā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanu un apkarošanu, vērstu sabiedrības uzmanību uz finanšu noziegumu problemātikas aktualitāti