Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Pētījuma mērķis:Pētījums, iegūtie dati tiks izmantoti valstspilsētas attīstības programmas izstrādē
Atslēgvārdi:

Jūrmala, pašvaldība, administrācija, darbs, iedzīvotāji, attīstība, vide

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
SIA "Rīgas satiksme"
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir izpētīt un piedāvāt tehniski un ekonomiski pamatotus tīro un nulles emisiju transportlīdzekļu un to izmantošanai nepieciešamās infrastruktūras integrēšanas un pielietošanas variantus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanai.
Atslēgvārdi:

Infrastruktūra, attīstība, sabiedriskie transportlīdzekļi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
AS "Pasažieru vilciens"
Pētījuma mērķis:Migrēt Sabiedrības biļešu tirdzniecības sistēmu uz atvērtā koda servera operacionālo sistēmu un atvērtā koda datu bāzes vadības sistēmu, lai būtiski samazinātu programmatūras licenču izmaksas, kā arī sistēmas uzturēšanu pārcelt uz IT tirgus segmentu kurā darbojas konkurence.
Atslēgvārdi:

Biļetes, biļešu tirzniecība, konkurence

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Iepazīties un izvērtēt ar citu valstu ģeomateriālu un tiem radniecīgu izstrādājumu pielietošanas pieredzi ceļu būvdarbos un aprobēt vairāku metožu kombināciju, kas paredz iespēju šādus materiālus iekļaut dažādos ceļa segas būvniecības risinājumos.
Atslēgvārdi:

Būvniecība, ceļi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Iepazīties un izvērtēt FCD sniegtās iespējas ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu operatīvās plānošanas un kvalitātes novērtēšanas vajadzībām.
Atslēgvārdi:

Dati, plānošanas rīki

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Pētīt sociālo dienestu īstenoto sociālo darbu ģimenēm ar bērniem COVID laikā.
Apakšmērķi:
1) noskaidrot vadlīniju sociālajiem darbiniekiem un ģimenes asistentiem sociālās distancēšanās laikā faktisko piemērošanu;
2) vērtēt sociālo dienestu sociālo darbinieku sniegto atzinumu bāriņtiesām kvalitāti, proti, vai tajos norādītā informācija un fakti ir viennozīmīgi saprotama un pietiekoša, ievērojot katra speciālista (sociālā darbinieka un bāriņtiesas locekļa) profesionālās robežas, lai bāriņtiesas un sociālie dienesti varētu īstenot tiem noteiktās funkcijas.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ādažu novada dome
Pētījuma mērķis:Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums (TEP) maģistrālā veloceļa Rīga – Carnikava izbūvei. TEP izstrādes mērķis ir izvērtēt esošo situāciju velo infrastruktūras jomā Ādažu novadā un noteikt tehniski, juridiski, sociāli un ekonomiski piemērotāko alternatīvu maģistrālā veloceļa infrastruktūras būvniecībai prioritārajā koridorā Rīga – Carnikava.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Veikt pedagogu nodarbinātības analīzi un izstrādāt prototipu izglītībā nodarbināto (pedagoģiskais personāls, izglītības iestāžu vadība, atbalsta personāls) pieprasījuma un piedāvājuma analīzei pirmskolas izglītībā, vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā.
Atslēgvārdi:

Augstākās izglītības un zinātnes attīstība
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ādažu novada dome
Pētījuma mērķis:Carnikavas novada (ciema un blakus teritoriju) militārā mantojuma izpēte no vēsturiskā un kultūrvēsturiskā viedokļa, darbs paredzēts turpmākai temata izpētei, analīzei, publicēšanai vai/ un prezentēšanai plašākai sabiedrībai un izmantošanai Carnikavas Novadpētniecības centra pastāvīgās ekspozīcijas un/vai izstāžu veidošanai. Pamattēma ir Mežgarciema teritorijas, un citas militārās vēstures pētniecība, laika periods 20. gs. (agrākais un vēlākais vēsturiskais periods – kontekstā).
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts policija
41 - 50 no 3207