Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Nodrošināt ziņošanu un statistiku par pārtikas atkritumiem. Veikt pārtikas atkritumu un pārpalikumu mērīšanu.
Veikt iegūto datu apstrādi un sagatavot ziņojumu par mērījumu rezultātiem.
Atslēgvārdi:

Pārtikas atkritumi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Nodrošināt ziņošanu un statistiku par atkārtotu materiālu izmantošanu. Izvērtēt atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējas otrreizējo materiālu iegūšanai un no otrreizējiem materiāliem iegūtu izstrādājumu ražošanai.
Apkopot un izanalizēt informāciju par otrreizējo materiālu plūsmām;
komersantiem.
Sagatavot priekšlikumus ziņošanas metodikai notestēt to.
Atslēgvārdi:

materiāli, materiālu atkārtota izmntošana

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Uzlabot nolietoto riepu apsaimniekošanu. Analizēt un pamatot, kurš no nolietoto riepu apsaimniekošanas modeļiem Latvijā ir visefektīvākais
Atslēgvārdi:

Riepu apsaimniekošana, Latvija

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Uzlabot būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. Izstrādāt priekšlikumus beigu statusa piemērošanai būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem
Atslēgvārdi:

Atkritumu apsaimniekošana, būvniecība, būvju nojaukšanas atkritumi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Sniegt izvērtējumu izstrādātajiem scenārijiem dabas aizsardzības plānu sistēmas pilnveidei (t.sk. juridiskais un izmaksu efektivitātes izvērtējums)
Atslēgvārdi:

Dabas aizsardzība, efektivitāte

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir veikt pašreizējās prakses novērtējumu un ieteikumu izstrādi, lai stiprinātu Latvijas tautsaimniecības nozares pret klimata pārmaiņu riskiem un ekstrēmiem, attīstot apdrošināšanas pakalpojumus.
Atslēgvārdi:

Latvijas tautsaimniecība, klimats, pakalpojumi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis: Veikt izvērtējumu par Eiropas Komisijas klimata politikas normatīvo aktu priekšlikumos norādīto politiku un mērķu sasniegšanas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un dažādu attīstības scenāriju izmaksām, lai atrastu optimālo risinājumu un Latvijas intereses varētu tikt pilnvērtīgi pārstāvētas Eiropas Savienības līmenī.
Atslēgvārdi:

Klimata politika, Latvijas tautsaimniecība, Eiropas Savienība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 29.punkts paredz ziņojuma iesniegšanu Saeimā par izmaiņām pašvaldību un administratīvo reģionu sociālekonomiskajā situācijā piesaistot ekspertus nepieciešams veikt vispusīgu analīzi un pētījumu ziņojuma sagatavošanai, analizējot pašvaldības pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas un reformas realizācijas sākumposmā.
Atslēgvārdi:

Pašvaldības, administratīvi teritoriālā reforma

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Turpināt vienotu integrētu mērījumu sistēmu, kurā iekļauts Digitālās transformācijas monitorings (valsts un pašvaldību iestāžu), Latvijas iedzīvotāju viedokļu mērījums un VPVKAC izpēte, tai skaitā veikta pakalpojumu sistēmas analīze, balstoties uz pētījumos fiksētajām kopsakarībām un sniegtas rekomendācijas, integrēti izvērtējot visu pētījumu secinājumus un izstrādājot priekšlikumus intervencei/pasākumiem publiskās pārvaldes pakalpojumu, digitālo prasmju un valsts pārvaldes digitālās transformācijas atbalstam.
Atslēgvārdi:

Publiskie pakalpojumi, monitorings

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija:
Kultūras ministrija (KM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot Latvijā populārākās nelegālās straumēšanas vietnes un sagatavot detalizētu auditu par to saturu, lietotājiem, iespējām, kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
Atslēgvārdi:

Audits, Latvija, straumēšanas vietņu audits, populārāko nelegālās straumēšanas vietņu audits, auditorijas izpēte

51 - 60 no 3042