Carnikavas novada militārā mantojuma izpēte no vēsturiskā viedokļa

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija
Ādažu novada dome
Pētījuma mērķis
Carnikavas novada (ciema un blakus teritoriju) militārā mantojuma izpēte no vēsturiskā un kultūrvēsturiskā viedokļa, darbs paredzēts turpmākai temata izpētei, analīzei, publicēšanai vai/ un prezentēšanai plašākai sabiedrībai un izmantošanai Carnikavas Novadpētniecības centra pastāvīgās ekspozīcijas un/vai izstāžu veidošanai. Pamattēma ir Mežgarciema teritorijas, un citas militārās vēstures pētniecība, laika periods 20. gs. (agrākais un vēlākais vēsturiskais periods – kontekstā).