Pākšaugu aktuālo kaitēkļu efektīvāko ierobežošanas paņēmienu izvērtēšana un noteikšana un lauksaimniecībai nozīmīgāko apputeksnētāju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru identificēšana

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija
Zemkopības ministrija (ZM)
Pētījuma mērķis
Nav definēts