Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Sagatavot pierādījumos balstītu izvērtējumu par VSAC filiāļu attīstības iespējām/ darbības pilnveidošanu turpmākajos 10 gados, izvērtējumu balstot uz esošo un potenciālo VSAC klientu portreta un plūsmas analīzi, infrastruktūras esošās situācijas un investīciju nepieciešamības izvērtējumu ilgtermiņā. Priekšlikumi par darbības optimizācijas/specializācijas iespējām.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Sagatavot pierādījumos balstītu izvērtējumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem efektivitāti, t.sk. pakalpojumu sniegšanas atbilstību mērķa grupas vajadzībām, izvērtējumu balstot uz esošo un potenciālo pakalpojumu saņēmēju portreta un plūsmas analīzi, pašreizējā pakalpojuma saturu un prasībām tā īstenošanai. Sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām esošā pakalpojuma dizainā un/vai par jauna satura pakalpojuma attīstības nepieciešamību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija (IeM)
Pētījuma mērķis:Sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei
Atslēgvārdi:

Sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldei, noziedzības novēršana, ziņošana

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija (IeM)
Pētījuma mērķis:Definēt vispārējai izpētei prasības agrīnās brīdināšanas sistēmai, izmantojot mobilo sakaru operatoru pakalpojumus un apkopot prasības šīs sistēmas ieviešanai
Atslēgvārdi:

Agrīnā brīdināšana,
civilā aizsardzība,
elektroniskie sakari

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija (TM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot Latvijas Republikas iedzīvotāju zināšanas un izpratni par savām tiesībām uz personas datu apstrādi un aizsardzību
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Noteikt pārrobežu sadarbības potenciālos labās prakses piemērus, novērtēt potenciālu un veikt to ekonomisko analīzi atjaunojamo energoresursu attīstības veicināšanai Baltijas jūras reģionā
Atslēgvārdi:

Baltijas jūra, pārrobeža, ekonomika

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Pētījuma mērķis:Apzināt patērētāju informētību par savām patērētāju tiesībām, noskaidrot patērētāju pieredzi iegādājoties preces un pakalpojumus
Atslēgvārdi:

Tiesības, preces

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Atslēgvārdi:

Būvniecība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Iegūt datus un informāciju par diasporas ceļošanas paradumiem
Atslēgvārdi:

Diaspora

31 - 40 no 3153