Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Veikt izvērtējumu par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. personām ar multipliem traucējumiem, kā arī personām 55+, pakalpojumu sniegšanas atbilstību personu individuālajām vajadzībām un ietekmi uz personas dzīves kvalitāti.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Sagatavot pierādījumos balstītu izvērtējumu par VSAC filiāļu attīstības iespējām/ darbības pilnveidošanu turpmākajos 10 gados, izvērtējumu balstot uz esošo un potenciālo VSAC klientu portreta un plūsmas analīzi, infrastruktūras esošās situācijas un investīciju nepieciešamības izvērtējumu ilgtermiņā. Priekšlikumi par darbības optimizācijas/specializācijas iespējām.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Sagatavot pierādījumos balstītu izvērtējumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem efektivitāti, t.sk. pakalpojumu sniegšanas atbilstību mērķa grupas vajadzībām, izvērtējumu balstot uz esošo un potenciālo pakalpojumu saņēmēju portreta un plūsmas analīzi, pašreizējā pakalpojuma saturu un prasībām tā īstenošanai. Sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām esošā pakalpojuma dizainā un/vai par jauna satura pakalpojuma attīstības nepieciešamību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija (IeM)
Pētījuma mērķis:Sekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts pārvaldei
Atslēgvārdi:

Sabiedrības uzticēšanās valsts pārvaldei, noziedzības novēršana, ziņošana

Veids:
Aptauja
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis: noskaidrot sabiedrības attieksmi un tās maiņu pret vardarbību ģimenē
Atslēgvārdi:

Vardarbība, ģimene

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Pētījuma mērķis:Noteikt VID klientu – nodokļu maksātāju apmierinātību ar VID sniegtajiem pakalpojumiem.
Atslēgvārdi:

Nodokļi, kvalitāte

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Pētījuma mērķis:Noteikt VID klientu muitas jomā apmierinātību ar VID sniegtajiem pakalpojumiem.
Atslēgvārdi:

Muita, kvalitāte

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija (IeM)
Pētījuma mērķis:Definēt vispārējai izpētei prasības agrīnās brīdināšanas sistēmai, izmantojot mobilo sakaru operatoru pakalpojumus un apkopot prasības šīs sistēmas ieviešanai
Atslēgvārdi:

Agrīnā brīdināšana,
civilā aizsardzība,
elektroniskie sakari

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Tieslietu ministrija (TM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot Latvijas Republikas iedzīvotāju zināšanas un izpratni par savām tiesībām uz personas datu apstrādi un aizsardzību
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Noteikt pārrobežu sadarbības potenciālos labās prakses piemērus, novērtēt potenciālu un veikt to ekonomisko analīzi atjaunojamo energoresursu attīstības veicināšanai Baltijas jūras reģionā
Atslēgvārdi:

Baltijas jūra, pārrobeža, ekonomika

31 - 40 no 3197