Pašreizējās prakses novērtējums un ieteikumu izstrāde lielo projektu ietekmes novērtēšanai uz SEG emisijām un noturību pret klimata izmaiņām

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir veikt pašreizējās prakses novērtējumu un ieteikumu izstrādi, lai novērtētu lielo projektu ietekmi uz SEG emisiju samazināšanu un noturību pret klimata izmaiņām.
Atslēgas vārdi

SEG emisijas, klimats, klimata izmaiņas