Latvijas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027.gadam stratēģiskā sociāli – ekonomiskās situācijas analīze

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Reģionālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) deleģēta veikt Latvijas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027.gadam (turpmāk – LV-BY Programma) stratēģijas sociāli – ekonomiskās situācijas analīzi un ņemot vērā EK izstrādāto regulējuma projektu Kohēzijas politikai 2021. – 2027.gada plānošanas periodā, sagatavot LV-BY Programmas dokumenta stratēģisko sadaļu (turpmāk – 1.pielikums) par 2.pielikumā definētajiem politikas mērķiem (turpmāk – PO), specifiskajiem mērķiem (turpmāk – SO) un indikatīvo atbalstāmo darbību piemēriem.
Atslēgas vārdi

Pārrobežu sadarbība, Latvija, Baltkrievija, sociāli-ekonomiskā situācija