Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ietekmes uz konkurenci ekonomiskais izvērtējums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Rīgas dome
Pētījuma mērķis
Izstrādāt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtības Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ietekmes uz konkurenci ekonomisko izvērtējumu, kura ietvaros tiktu sagatavots ekonomiskais izvērtējums par to, kāda atkritumu apsaimniekošanas kārtība sasniegs un nodrošinās efektīvu konkurences situāciju nešķiroto un dalīto sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tirgū Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Atslēgas vārdi

Atkritumi, sadzīves atkritumi