Pašreizējās prakses novērtējums un ieteikumu izstrāde valsts būvniecības regulējuma uzlabošanai, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi un riskus, kā arī nepieciešamību samazināt SEG emisijas

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir veikt pašreizējās prakses novērtējumu un ieteikumu izstrādi, lai uzlabotu valsts būvniecību regulējošos normatīvos aktus (t. sk. standartus, būvnoteikumus un būvnormatīvus), ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi un riskus, kā arī nepieciešamību samazināt SEG emisijas.
Atslēgas vārdi

Būvniecība, klimata pārmaiņas, SEG emisijas