Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
AS "Pasažieru vilciens"
Pētījuma mērķis:Noskaidrot esošo AS “Pasažieru vilciens” klientu apmierinātību ar šībrīža pakalpojumu, kā arī uzzināt vēlamos papildu pakalpojumus.
Izpētīt esošo klientu pakalpojuma izmantošanas paradumus (pārvietošanās mērķus, biežumu, braukšanas biļetes izvēli un iegādes veidus u.tml.).
Atslēgvārdi:

Pasažieru vilciens, klienti, apmierinātība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija:
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir noskaidrot vēlētāju viedokli par dalību 2022. gada 1. oktobra 14. Saeimas vēlēšanās un citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem aspektiem.
Atslēgvārdi:

Vēlēšanas, sabiedrības viedoklis, 14. Saeimas vēlēšanas, vēlētāji, vēlētāju attieksme, vēlēšanas 2022

Veids:
Pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pieņemts:
Joma:
Komercdarbības attīstība
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izvērtēt Darbības programmas “Izaugsmei un nodarbinātībai” 1. un 3. prioritārajā virzienā veikto ieguldījumu ietekmi, lietderību un efektivitāti uz inovāciju attīstību un ieviešanu komercdarbībā, to skaitā uz privāto investīciju piesaisti pētniecības un inovācijas projektiem Latvijā
Atslēgvārdi:

komercdarbība, inovācijas

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija (ZM)
Pētījuma mērķis:Nav definēts
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Mārupes novada pašvaldība
Pētījuma mērķis:Ūdensobjekta apsaimniekošanas noteikumu izstrāde:
Esošo datu apkopošana, ūdens objekta apsekošana dabā, ūdens kvalitātes novērtējums, upes daļas estētiskā un ainaviskā vērtības noteikšana, funkcionālā analīze esošajai un plānotajai izmantošanai un publiskās piekļuves iespējām, apsaimniekošanas plāna izstrāde.
Atslēgvārdi:

ūdensobjekti, ūdensobjektu apsaimniekošana

Veids:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Pētījuma mērķis:Noteikt VID klientu muitas jomā apmierinātību ar VID sniegtajiem pakalpojumiem
Atslēgvārdi:

Muita, VID pakalpojumi

Veids:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas pašvaldības policija
Pētījuma mērķis:Nodrošināt sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošību pilsētā, to likumisko interešu aizsardzību, veidot drošu vidi bērniem
Atslēgvārdi:

Policija, drošība, droša vide

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Apzināt problemātiku, kas saistās ar nepieciešamību veikt preventīvos pasākumus un uzlabot bērnam draudzīga pakalpojuma kvalitāti . Bērnu mājas ( Barnahus) izmaksu attiecināmības un efektivitātes izvērtējums
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Veikt rīcībpolitikas un īstenoto politikas pasākumu ietekmes un iedzīvotāju ienākumu situāciju raksturojošo datu izvērtējumu, lai secinātu, vai iniciētās un ieviestās politikas sniedz mērķētu ieguldījumu nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanā. No šī mērķa izriet pētījuma uzdevumi:
- identificēt un izvērtēt izmaiņas spēkā stājušos tiesību aktos 2020. gadā;
- veikt padziļinātu administratīvo, apsekojumu un citu statistikas datu analīzi;
- padziļināti izpētīt maznodrošinātajām personām sniegto atbalstu, spēkā esošos normatīvos aktus šīs mērķa grupas situācijas uzlabošanai un maznodrošināto personu raksturojošo statistiku.
51 - 60 no 3207