Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā. 

Informējam, ka tehnisku apsvērumu dēļ pētījumi, kas veikti sākot no 2020.gada, ir atrodami šajā vietnē - https://ppdb.mk.gov.lv/. Šobrīd notiek pakāpeniska pētījumu konsolidēšana vienā vietnē.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ādažu novada dome
Pētījuma mērķis:Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums (TEP) maģistrālā veloceļa Rīga – Carnikava izbūvei. TEP izstrādes mērķis ir izvērtēt esošo situāciju velo infrastruktūras jomā Ādažu novadā un noteikt tehniski, juridiski, sociāli un ekonomiski piemērotāko alternatīvu maģistrālā veloceļa infrastruktūras būvniecībai prioritārajā koridorā Rīga – Carnikava.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Veikt pedagogu nodarbinātības analīzi un izstrādāt prototipu izglītībā nodarbināto (pedagoģiskais personāls, izglītības iestāžu vadība, atbalsta personāls) pieprasījuma un piedāvājuma analīzei pirmskolas izglītībā, vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā.
Atslēgvārdi:

Augstākās izglītības un zinātnes attīstība
Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Kultūras politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ādažu novada dome
Pētījuma mērķis:Carnikavas novada (ciema un blakus teritoriju) militārā mantojuma izpēte no vēsturiskā un kultūrvēsturiskā viedokļa, darbs paredzēts turpmākai temata izpētei, analīzei, publicēšanai vai/ un prezentēšanai plašākai sabiedrībai un izmantošanai Carnikavas Novadpētniecības centra pastāvīgās ekspozīcijas un/vai izstāžu veidošanai. Pamattēma ir Mežgarciema teritorijas, un citas militārās vēstures pētniecība, laika periods 20. gs. (agrākais un vēlākais vēsturiskais periods – kontekstā).
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts policija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Pētījuma mērķis:Noteikt VID klientu muitas jomā apmierinātību ar VID sniegtajiem pakalpojumiem
Atslēgvārdi:

muita, klientu apmierinātība

Veids:
Pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izvērtējuma mērķis ir identificēt “Darbības programmas Latvijai 2021.–2027.gadam” ieguldījumu prioritātes, specifiskā atbalsta mērķu (turpmāk – SAM) un pasākumu darbības, kurās būtu iespējams piemērot vienkāršotās izmaksas un noteikt identificētajām darbībām prioritātēs atbilstošāko no vienkāršoto izmaksu veidiem . Izvērtējuma galvenie apakšmērķi ir:
1. Identificēt ieguldījumu prioritātes, kurās iespējams piemērot vienkāršotās izmaksas un noteikt piemērotāko izmaksu veidu;
2. Izstrādāt vienkāršoto izmaksu horizontālu metodiku mācību īstenošanai;
3. Izstrādāt vienkāršoto izmaksu horizontālu metodiku projekta vadības un īstenošanas personāla atalgojuma izmaksām.
Pētījuma finansējums - kopējā summa EUR 53 361 (ieskaitot PVN)
Atslēgvārdi:

Vienkāršotās izmaksas

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
AS "Pasažieru vilciens"
Pētījuma mērķis:Noskaidrot esošo AS “Pasažieru vilciens” klientu apmierinātību ar šībrīža pakalpojumu, kā arī uzzināt vēlamos papildu pakalpojumus.
Izpētīt esošo klientu pakalpojuma izmantošanas paradumus (pārvietošanās mērķus, biežumu, braukšanas biļetes izvēli un iegādes veidus u.tml.).
Atslēgvārdi:

Pasažieru vilciens, klienti, apmierinātība

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Komercdarbības attīstība
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Izvērtēt Darbības programmas “Izaugsmei un nodarbinātībai” 1. un 3. prioritārajā virzienā veikto ieguldījumu ietekmi, lietderību un efektivitāti uz inovāciju attīstību un ieviešanu komercdarbībā, to skaitā uz privāto investīciju piesaisti pētniecības un inovācijas projektiem Latvijā
Atslēgvārdi:

komercdarbība, inovācijas

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Zemkopības ministrija (ZM)
Pētījuma mērķis:Nav definēts
51 - 60 no 3205