Pieeja tiesiskumam Latvijā

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Tieslietu ministrija (TM)
Pētījuma mērķis
Pētījums “Pieeja tiesiskumam Latvijā” izstrādāts ar mērķi analizēt nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto personu iespējas aizstāvēt savas tiesības un nodrošināt šo tiesību ievērošanu, risinot juridiska rakstura jautājumus
Atslēgas vārdi

Tiesiskums, Latvija, nabadzība