Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu izlūkošanas dienests
Pētījuma mērķis:Datu zinātnieka(-u) veikts esošo procesu un pieejamo datu struktūras izvērtējums atbilstoši to tālākam pielietojumam mašīnmācīšanās risinājumos, lai rekomendētu lietderīgākos risinājumus noziedzīgi iegūtu līdzekļu (NILL) legalizācijas noziegumu apkarošanas veicināšanai.
Atslēgvārdi:

mašīnmācīšanās, ekonomisko noziegumu apkarošana, mākslīgais intelekts, metadati, datu analīze

Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts Probācijas dienests
Pētījuma mērķis:Noskaidroti probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīva rādītāji dažādās probācijas klientu mērķgrupās/funkcijās; noskaidroti probācijas programmu/-as pabeigušo klientu recidīva rādītāji; noskaidrotas probācijas klientu demogrāfisko un kriminoloģisko rādītāju izmaiņas.
Padziļinātas ekspertīzes pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei un ietekmes novērtēšanai
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Novērtēt 103. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku nesošo konstrukciju un to mezglu tehnisko stāvokli. Piedāvāt efektīvus tipveida risinājumus ēku konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes atjaunošanai. Sniegt priekšlikumus ēku ekspluatācijas normatīvā regulējuma pilnveidošanai. Sagatavot informatīvu materiālu ēku nesošo konstrukciju padziļinātas tehniskās apsekošanas veikšanai
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Pārrobežu sadarbības potenciāls labās prakses piemēri, potenciāls un to ekonomiskā analīze atjaunojamo energoresursu un ūdeņraža tehnoloģiju attīstības veicināšanai Baltijas jūras reģionā. Pētījuma rezultāti tiks izsūtīti atbilstošajām BEMIP dalībvalstīm un izmantoti, lai veicinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu Baltijas jūras reģionā
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Izstrādāt rīcības plānu atbilstoši INNOIndustry projekta noteiktajiem mērķiem, veicināt uzņēmumu digitālo transformāciju.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Novērtēt atbalstīto jaunuzņēmumu jaunradīto darba vietu skaita un piesaistītā ieguldījumu apjoma izmaiņas.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Komercdarbības attīstība
Iesniedzējinstitūcija:
Konkurences padome
Pētījuma mērķis:Uzņēmēju, juridisko biroju, pašvaldību un asociāciju aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības informētības līmeni par konkurences politikas un tās īstenošanas jautājumiem
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Uzņēmējdarbības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Iegūt Latvijas eksportējošo uzņēmumu novērtējumu LIAA sniegto pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un diasporas vajadzībām. Novērtēt LIAA sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību. Novērtēt LIAA pakalpojumu atbilstību klientu vajadzībām.
Apzināt diasporas lomu eksporta veicināšanas aktivitātēs
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC)
Pētījuma mērķis:Latvijas iedzīvotāju zināšanas par savām patērētāju tiesībām un pieredze ar nekvalitatīvu vai nedrošu preču/ pakalpojumu iegādi
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Inovāciju attīstība
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Veikt Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas izvērtējumu , padziļinātu nozaru dalībnieku un kompetenču kartējumu, veikt specializācijas vertikāļu definēšanu, kā arī izstrādāt rekomendācijas Viedās specializācijas stratēģijas pārvaldības modeļa pilnveidošanai, ņemot vērā esošo institūciju kapacitāti un labu starptautisko praksi.
Pētījuma uzdevumi ir izvērtēt inovāciju un produktivitātes veicināšanas atbalsta instrumentu pieejamību, atbilstību uzņēmēju vajadzībām un ienesīgumu; veikt padziļinātu Viedās specializācijas jomas dalībnieku un to kompetenču kartēšanu; analizēt fiskālās politikas ietekmi uz inovāciju un produktivitātes veicināšanu; veikt starptautiskā tehnoloģiju tirgus pieprasījuma izpēti; definēt specializācijas vertikāles, balstoties uz esošās situācijas analīzi, ražotāju iespējām iesaistīties globālās piegādes ķēdēs, tehnoloģiskās attīstības tendencēm u.c. faktoriem
61 - 70 no 3042