Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Mārupes novada pašvaldība
Pētījuma mērķis:Ūdensobjekta apsaimniekošanas noteikumu izstrāde:
Esošo datu apkopošana, ūdens objekta apsekošana dabā, ūdens kvalitātes novērtējums, upes daļas estētiskā un ainaviskā vērtības noteikšana, funkcionālā analīze esošajai un plānotajai izmantošanai un publiskās piekļuves iespējām, apsaimniekošanas plāna izstrāde.
Atslēgvārdi:

ūdensobjekti, ūdensobjektu apsaimniekošana

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
Pētījuma mērķis:Noteikt VID klientu muitas jomā apmierinātību ar VID sniegtajiem pakalpojumiem
Atslēgvārdi:

Muita, VID pakalpojumi

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas pašvaldības policija
Pētījuma mērķis:Nodrošināt sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošību pilsētā, to likumisko interešu aizsardzību, veidot drošu vidi bērniem
Atslēgvārdi:

Policija, drošība, droša vide

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Apzināt problemātiku, kas saistās ar nepieciešamību veikt preventīvos pasākumus un uzlabot bērnam draudzīga pakalpojuma kvalitāti . Bērnu mājas ( Barnahus) izmaksu attiecināmības un efektivitātes izvērtējums
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas dome
Pētījuma mērķis:Izpētīti optimālie meliorācijas sistēmas uzlabošanas risinājumi
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas dome
Pētījuma mērķis:Izpētīti optimālie meliorācijas sistēmas uzlabošanas risinājumi
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas dome
Pētījuma mērķis:Meliorācijas situācijas un optimālo risinājumu ieviešanas izpēte teritorijai starp Ceraukstes ielu, Padures ielu, Kazdangas ielu un Bišumuižas grāvi.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas dome
Pētījuma mērķis:Izpētīti optimālie meliorācijas sistēmas uzlabošanas risinājumi
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas dome
Pētījuma mērķis:Izpētīti optimālie meliorācijas sistēmas uzlabošanas risinājumi
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)
Pētījuma mērķis:Uzzinātu Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret ieguldījumu veikšanu un apzināt ieguldījumu veikšanas paradumus, lai nodrošinātu finanšu pratības aktivitāšu atbilstošu plānošanu.
61 - 70 no 3206