Piesārņojuma priekšizpētes darbi Trīsciemā

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Rīgas dome
Pētījuma mērķis
Izpētīti optimālie meliorācijas sistēmas uzlabošanas risinājumi