Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Mārupes novadā.

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Mārupes novada pašvaldība
Pētījuma mērķis
Ūdensobjekta apsaimniekošanas noteikumu izstrāde:
Esošo datu apkopošana, ūdens objekta apsekošana dabā, ūdens kvalitātes novērtējums, upes daļas estētiskā un ainaviskā vērtības noteikšana, funkcionālā analīze esošajai un plānotajai izmantošanai un publiskās piekļuves iespējām, apsaimniekošanas plāna izstrāde.
Atslēgas vārdi

ūdensobjekti, ūdensobjektu apsaimniekošana