Pētījums par bērnam draudzīga kompleksa pakalpojuma pieejamību un efektivitāti gadījumos, ja bērns ir cietis no seksuālās vardarbības

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Apzināt problemātiku, kas saistās ar nepieciešamību veikt preventīvos pasākumus un uzlabot bērnam draudzīga pakalpojuma kvalitāti . Bērnu mājas ( Barnahus) izmaksu attiecināmības un efektivitātes izvērtējums