Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā. 

Informējam, ka tehnisku apsvērumu dēļ pētījumi, kas veikti sākot no 2020.gada, ir atrodami šajā vietnē - https://ppdb.mk.gov.lv/. Šobrīd notiek pakāpeniska pētījumu konsolidēšana vienā vietnē.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot smēķēšanas, alkohola, kā arī nelegālo atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību grūtniecības laikā un šo paradumu asociētos faktorus Latvijā, lai plānotu un īstenotu nepieciešamo uz pierādījumiem balstītu profilakses pasākumu apjomu valsts mērogā.
Atslēgvārdi:

Smēķēšana; alkohols; atkarību izraisošas vielas; grūtniecība, valsts pētījumi atkarības

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot seksuālās un reproduktīvās veselības stāvokļa izmaiņu un to ietekmējošo faktoru tendences 15 -64 gadu vecu Latvijas iedzīvotāju vidū.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Nodrošināt pierādījumos balstītu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par pilotprojekta laikā nodrošinātā ģimenes asistenta pakalpojuma efektivitāti un ietekmi uz pakalpojuma saņēmējiem.
Atslēgvārdi:

Ģimenes asistents, sociālie pakalpojumi, sociālo pakalpojumu efektivitāte

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis:Nodrošināt pierādījumos balstītu kvantitatīvu un kvalitatīvu informāciju par pilotprojekta laikā nodrošinātā ģimenes asistenta pakalpojuma efektivitāti un ietekmi uz pakalpojuma saņēmējiem
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Zemes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Virsmērķis - veicināt zināšanās balstītu, ilgtspējīgu un efektīvu zemes resursu izmantošanu, pārvaldību un plānošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un pieejamiem cilvēkresursiem un to potenciālu, prasmēm, kompetencēm un dzīves stratēģijām.
Programmas mērķi - stiprināt saikni starp pētniecību un politikas jomām, kurām ir teritoriāla ietekme:
- radīt jaunas zināšanas, pieejas un metodes ilgtspējīgai un iekļaujošai teritoriju attīstības plānošanai, kas vērstas uz efektīvu zemes un ūdens resursu izmantošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem, ētiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un iespējām;
- sagatavot zinātnisku pamatojumu, informatīvo bāzi un metodoloģisku pieeju Latvijas ainavu potenciāla novērtēšanai un ilgtspējīgai pārvaldībai, kā arī stiprināt saikni starp pētniecību, publisko pārvaldi un sabiedrību.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis:Iepazīties un izvērtēt FCD sniegtās iespējas ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu operatīvās plānošanas un kvalitātes novērtēšanas vajadzībām.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Veselības ministrija (VM)
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Ārējā ekonomiskā politika
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
Pētījuma mērķis:Iegūt iespējami vispusīgus un reprezentatīvus datus par Latvijas atpazīstamības līmeni desmit mērķa valstīs (ASV, Beļģija, Dānija, Dienvidkoreja, Japāna, Lielbritānija, Norvēģija, Somija, Vācija, Zviedrija). Noskaidrot šīs atpazīstamības avotus, zinātāju iespaidus un viedokļus par Latviju. Ar secīgi atkārtotu pētījumu palīdzību varēs kvantificēt aizvadīto periodu aktivitāšu ietekmi un efektivitāti, tādējādi uzlabojot turpmāko periodu rezultātus. Pēc tam, kad būs nomērīts atpazīstamības līmenis desmit mērķa valstīs, turpmākajos gados būs iespējams pasūtīt secīgus pētījumus, kas dažādos līmeņos sekos atpazīstamības izmaiņām. Valdības līmenī ir nepieciešams skaitlisks rādītājs, kas izsaka Latvijas atpazīstamību kā vienkāršu vērtību. Šis pētījums tādu noteiks un deklarēs.
Atslēgvārdi:

valsts tēls, misiju pieeja, “Jūra 2030”, “Sea 2030”, ārpolitika, Latvija

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Noskaidrot mutes saslimšanu izplatību un smaguma pakāpi 12 gadīgiem skolēniem Latvijā un novērtēt iespējamos saslimšanas riska faktorus.
Atslēgvārdi:

Skolēni, mutes veselība, zobi, kariess, KPE indekss, uzturs, smēķēšana, zobu erozija, fluoroze, periodonta veselība, zobu traumas, profilakse

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis:Realizēt piecu epidemioloģisko indikatoru ieviešanu datu apkopošanai, analīzei un izplatīšanai, saskaņā ar ENNUC.
Apakšmērķi/ uzdevumi:
Iegūt datus par narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas izplatību ieslodzījuma vietās, kā arī veikt izpēti par šo vielu lietošanas biežumu ieslodzījuma laikā un pirms ieslodzījuma, kā arī lietojamo narkotisko, psihotropo, toksisko vielu veidiem.
Veikt izpēti par notiesāto vispārējo veselības stāvokli un saslimstību ar infekcijas slimībām, kuras var iegūt lietojot narkotiskas, psihotropas vielas intravenozi.
Noskaidrot notiesāto viedokli par pasākumiem, ko var realizēt, lai ierobežotu narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas izplatību ieslodzīto vidū.
Veikt politikas un tiesību aktu analīzi par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu lietošanas problemātiku ieslodzījuma vietās.
Atslēgvārdi:

Atkarību izraisošās vielas, narkotikas, ieslodzījuma vietas, notiesātās personas, infekcijas slimības

21 - 30 no 3205