Pētījums par narkotiku lietošanas izplatību ieslodzījuma vietās Latvijā.

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis
Realizēt piecu epidemioloģisko indikatoru ieviešanu datu apkopošanai, analīzei un izplatīšanai, saskaņā ar ENNUC.
Apakšmērķi/ uzdevumi:
Iegūt datus par narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas izplatību ieslodzījuma vietās, kā arī veikt izpēti par šo vielu lietošanas biežumu ieslodzījuma laikā un pirms ieslodzījuma, kā arī lietojamo narkotisko, psihotropo, toksisko vielu veidiem.
Veikt izpēti par notiesāto vispārējo veselības stāvokli un saslimstību ar infekcijas slimībām, kuras var iegūt lietojot narkotiskas, psihotropas vielas intravenozi.
Noskaidrot notiesāto viedokli par pasākumiem, ko var realizēt, lai ierobežotu narkotisko, psihotropo un toksisko vielu lietošanas izplatību ieslodzīto vidū.
Veikt politikas un tiesību aktu analīzi par narkotisko, psihotropo, toksisko vielu lietošanas problemātiku ieslodzījuma vietās.
Atslēgas vārdi

Atkarību izraisošās vielas, narkotikas, ieslodzījuma vietas, notiesātās personas, infekcijas slimības