Pētījumu un publikāciju datu bāze

Pētījumu un publikāciju datu bāze ietver valsts pasūtītos un plānotos pētījumus. Tā sniedz iespēju vienkopus iepazīties ar dažādu jomu un atsevišķu institūciju veiktajiem un plānotajiem pētījumiem ar mērķi palīdzēt politikas plānotājiem ikdienas darbā, lai nedublētu jau esošus līdzīgus pētījumus un sekmētu pierādījumos balstītu politikas plānošanu Latvijā, kā arī sniegtu ieskatu plašākai sabiedrībai par valsts ieguldījumiem konkrētu jomu un nozaru darbības attīstībā.

Meklēšanas parametri

Notīrīt visus filtrus
Nosaukums
Veids
Pieņemšanas datums
Joma
Iesniedzējinstitūcija
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Uzņēmējdarbības politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Pētījums par iespējamā Liepājas industriālā parka biznesa modeli un potenciālu.
Atslēgvārdi:

Liepājas industriālais parks; biznesa modelis

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Veikt padziļinātu pētījumu par konkrēto nozari ar mērķi precīzāk izprast nozares dalībniekus, attīstības perspektīvas.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Priekšlaicīgi sagatavoties Eiropas Komisijas prasībām un lai spētu veiksmīgi veidot finanšu instrumentos balstītas inovāciju investīciju atbalsta programmas.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir veikt dažādu sociālekonomisko rādītāju analīzi, izstrādājot pamatojumu jaunajam administratīvi teritoriālajam iedalījumam un atspoguļojot to sabiedrībai pieejamā un uzskatāmā interaktīvā veidā.
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis:Veikt objektīvos kritērijos balstītu neatkarīgu, objektīvu un visaptverošu makroekonomisko un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējumu par vismaz četru iepriekšējo gadu periodu, lai novērtētu esošās makroekonomiskās un budžeta prognozes, un attiecīgi fiskālās plānošanas efektivitāti.
Atslēgvārdi:

Makroekonomika; fiskālā politika; valsts budžets; prognozēšana; ex-post novērtējums

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis:Mērķis: veikt paplašinātu Latvijas pētniecības diasporas izpēti.
Uzdevumi: iegūt paplašinātus datus no identificētajiem, bet nesasniegtajiem pētniekiem diasporā un izpētīt to sadarbības tīklus.
Atslēgvārdi:

Diaspora, pētnieki

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iegūt risinājumus drošai un ērtai piekļuvei īpašumiem abpus autoceļam A1, saglabājot A1 pamatfunkciju TEN-T pamattīkla koridorā. Iegūt risinājumus uzlabojumiem uz A1 un A1 ceļu mezglos. Iegūt risinājumus gājēju/velo plūsmas attīstībai.

Iesniedzējinstitūcija - p/a “Carnikavas Komunālserviss”
Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iegūt risinājumus drošai un ērtai piekļuvei īpašumiem autoceļa P1 tiešā tuvumā.

Iesniedzējinstitūcija - p/a “Carnikavas Komunālserviss”
Veids:
Pētījums
Pieņemts:
Joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis:Pētījuma mērķis ir veikt pētījumu par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē, lai varētu efektīvāk plānot publisko būvniecības iepirkumu potenciālās izmaksas un novērtētu iespējamās cenu izmaiņas tuvākajos gados. Pētījums veikts par laika periodu no 2019. gada līdz 2023. gadam.

Atbilstoši MK 28.08.2017. sēdes protokola Nr.41 1.§ 7.punktā dotajam uzdevumam EM ar 2018.gadu un turpmāk ik gadu līdz kārtējā gada 1.jūlijam jāveic pētījums un tā rezultātus jāpublicē savā tīmekļa vietnē.
Atslēgvārdi:

Darbaspēka izmaksas; būvniecības izmaksas; būvniecības nozare

Veids:
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemts:
Joma:
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija:
Cita iestāde
Pētījuma mērķis:Iesniedzējinstitūcija - Valsts administrācijas skola (VAS)

Veikt salīdzinošo vērtējumu par valsts pārvaldes profesionālās pilnveides progresu un kapacitāti korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā, apzinot komersantu, nevalstisko organizāciju un sabiedrības viedokli, ar mērķi novērtēt projekta ietekmi.
61 - 70 no 3079