Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Turpināt vienotu integrētu mērījumu sistēmu, kurā iekļauts Digitālās transformācijas monitorings (valsts un pašvaldību iestāžu), Latvijas iedzīvotāju viedokļu mērījums un VPVKAC izpēte, tai skaitā veikta pakalpojumu sistēmas analīze, balstoties uz pētījumos fiksētajām kopsakarībām un sniegtas rekomendācijas, integrēti izvērtējot visu pētījumu secinājumus un izstrādājot priekšlikumus intervencei/pasākumiem publiskās pārvaldes pakalpojumu, digitālo prasmju un valsts pārvaldes digitālās transformācijas atbalstam.
Atslēgas vārdi

Publiskie pakalpojumi, monitorings