Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā (1.kārta)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Noskaidrojot studējošo kompetenču attīstību galvenos ietekmējošos faktorus un studējošo sniegumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) mērķu sasniegšanai nepieciešamo profesionālo, pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālās un globālās, kā arī pilsoniskās kompetences attīstības dinamiku, izvērtēt Latvijas augstākās izglītības institūciju izglītības piedāvājuma kvalitāti.
Atslēgas vārdi

Augstākās izglītības un zinātnes attīstība