Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem efektivitātes izvērtējums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Sagatavot pierādījumos balstītu izvērtējumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem efektivitāti, t.sk. pakalpojumu sniegšanas atbilstību mērķa grupas vajadzībām, izvērtējumu balstot uz esošo un potenciālo pakalpojumu saņēmēju portreta un plūsmas analīzi, pašreizējā pakalpojuma saturu un prasībām tā īstenošanai. Sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām esošā pakalpojuma dizainā un/vai par jauna satura pakalpojuma attīstības nepieciešamību.