Kvalitātes un apmierinātības mērījumu būvniecībā veikšana

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Izveidot ilgtspējīgu Latvijas būvniecības nozares pakalpojumu kvalitātes monitoringa sistēmu.