Pētījums par alternatīvo degvielu infrastruktūras (elektroenerģ., CNG, LNG, ūdeņradis, biodegviel., sintētiskās un parafīnizētās degvielas) ieviešanas scenāriju un sociāli ekonomiskos efektus

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija (SM)
Atslēgas vārdi

Alternatīvās degvielas; Alternatīvo degvielu attīstības 2017.-2020.gadam plāna projekts