Pētījums par alternatīvo degvielu infrastruktūras (elektroenerģ., CNG, LNG, ūdeņradis, biodegviel., sintētiskās un parafīnizētās degvielas) ieviešanas scenāriju un sociāli ekonomiskos efektus

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija
Atslēgas vārdi

Alternatīvās degvielas; Alternatīvo degvielu attīstības 2017.-2020.gadam plāna projekts