Eiropas Savienības dalībvalstu prakse sodoša un nesodoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanā bērniem, kuri veic likumpārkāpumus vai apdraud sevi vai citus cilvēkus

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Tieslietu ministrija (TM)
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir izpētīt, vai Eiropas Savienības dalībvalstis bērnu likumpārkāpumu gadījumā izvēlas bērnus sodīt vai arī bērniem piemēro nesodoša rakstura piespiedu līdzekļus (un kādus tieši), kā arī izpētīt, kā Eiropas Savienības dalībvalstis rīkojas gadījumos, kad bērns neveic likumpārkāpumu, bet apdraud sevi vai citus cilvēkus, proti vai bērniem tiek piemēroti piespiedu līdzekļi, kas ir mērķēti uz bērna domāšanas un uzvedības korekcijas maiņu (un kādi tieši).