Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas novērtēšana un pašreizējā stāvokļa identificēšana

Veids
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījumā apkopoti Latvijas jaunuzņēmumu jomas raksturojošie kvantitatīvie rādītāji un attīstības tendences 2018.- 2021. gadam. Vērtējums ietver Latvijā reģistrēto vai Latvijā radīto un ārvalstīs reģistrēto jaunuzņēmumu skaitu, to pārstāvētajām nozarēm, sniedzot informāciju par jauno jaunuzņēmumu īpatsvaru. Vērtēts nodarbināto skaits un veikto nodokļu nomaksas apjoms. Analizēta jaunuzņēmumu piesaistīto investīciju apjoma un skaita dinamika dalījumā pa investīciju avotiem, veidiem, valstīm un nozarēm. Kopumā rezultāti uzrāda strauju jaunuzņēmumu jomas izaugsmi, kaut novērojamas arī atsevišķas lejupejošas tendences. Kopumā identificēti 512 uzņēmumi, kas vietējās un starptautiskās datu bāzēs definēti kā jaunuzņēmumi un ir līdz 7 gadus veci. Vērtējot darbības jomas pēc visiem rādītājiem strauju izaugsmi uzrāda IT sektora jaunuzņēmumi – gan pieaudzis dibināto uzņēmu skaits, gan 3 reizes pieaudzis apgrozījums 2018.-2020.g. periodā un atbilstoši arī nodokļu nomaksa valsts budžetā. Palielinājies nodarbināto skaits un īpatsvars starp visiem jaunuzņēmumiem. Taču, būtiskākais – 2021.g. bija vērojams straujš investīciju lēciens. Investīcijas 2021.g. pieauga vairāk kā par 10 reizēm.
Izmaksas - 11 434,50 EUR
Atslēgas vārdi

jaunuzņēmumi