Ikgadējs pētījums par prognozētām darbaspēka un būvmateriālu izmaksām būvniecības nozarē Latvijā

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Atbilstoši MK 23.04.2019. sēdē (prot. Nr.21, 23.§, 3.punkts) dotajam uzdevumam, EM jāveic izvērtējums par prognozētām izmaiņām darbaspēka un būvmateriālu izmaksās būvniecības nozarē un to ietekmi uz tautsaimniecību, informējot MK par izvērtējuma rezultātiem un sniedzot priekšlikumus nepieciešamajai turpmākajai rīcībai.