Socioloģiskā aptauja par iedzīvotāju informētību, izpratni un pieredzi par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši saistībā ar bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpi. (Novērtējuma pētījums)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Sagatavot novērtējumu un secinājumus par iedzīvotāju un projekta "Līdzsvars visiem (B4A)" mērķa grupu informētības un izpratnes par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem izmaiņām, ietverot arī veikto projekta pasākumu ietekmi uz iedzīvotāju rīcību.
Atslēgas vārdi

Darba un privātās dzīves līdzsvars; vienlīdzīgas iespējas; paternitātes atvaļinājums; vecāku atvaļinājums; aprūpētāja atvaļinājums