Iespējamie Latvijas tautsaimniecības attīstības scenāriji un to īstenošanas izmaksu novērtējums atbilstoši Eiropas Komisijas izstrādātiem priekšlikumiem par nacionālo siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķu 2030. gadam kāpināšanu

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis: Veikt izvērtējumu par Eiropas Komisijas klimata politikas normatīvo aktu priekšlikumos norādīto politiku un mērķu sasniegšanas ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un dažādu attīstības scenāriju izmaksām, lai atrastu optimālo risinājumu un Latvijas intereses varētu tikt pilnvērtīgi pārstāvētas Eiropas Savienības līmenī.
Atslēgas vārdi

Klimata politika, Latvijas tautsaimniecība, Eiropas Savienība