Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19 (Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2020. gada novembris)

Veids
Sabiedriskās domas pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts Kanceleja
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir noskaidrot sabiedrības attieksmi pret Covid-19 (valdības rīcības vērtējums, ierobežojumu vērtējums, situācijas izpratne un attieksme)
Atslēgas vārdi

Covid-19, sabiedrība, attieksme,Covid-19 LV, Covid-19 Latvija