Augstākās izglītības iestāžu digitalizācijas izvērtējums Latvijā

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Nodrošināt vienota valsts stratēģiskā ietvara izglītības un mācību jomā izstrādi 2021.-2027.gadam un izpildīt tematiskos ieguldījumu priekšnosacījumus ES struktūrfondu investīciju plānošanai 2021.-2027.gada periodam.