Priekšizpētes (feasibility study) veikšana par valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pilnveidošanu, izmantojot mobilo sakaru operatoru pakalpojumus

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Iekšlietu ministrija (IeM)
Pētījuma mērķis
Definēt vispārējai izpētei prasības agrīnās brīdināšanas sistēmai, izmantojot mobilo sakaru operatoru pakalpojumus un apkopot prasības šīs sistēmas ieviešanai
Atslēgas vārdi

Agrīnā brīdināšana,
civilā aizsardzība,
elektroniskie sakari