Individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu (TPL) protēžu izgatavošanas tehnisko kvalitātes prasību izstrāde

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījumā plānots: 1) noteikt TPL valsts finansētā saraksta ortožu iepirkuma (bāzes) cenas pārskatīšanas metodiku, cenu aprēķināšanas metodiku un aprēķinu kritērijus; 2) izstrādāt uz atvērtā tirgus principiem balstītu ortožu kompensācijas sistēmas noteikšanas metodiku individuāli izgatavojamajām ortozēm, iekļaujot ortožu kompensācijas sistēmas un klientu brīvās izvēles ieviešanas principu.
Atslēgas vārdi

Ortozes