Individuāli izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu (TPL) protēžu izgatavošanas tehnisko kvalitātes prasību izstrāde

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)