Nepilngadīgo personu atbalsta procesu izpēte un IKT attīstības priekšlikumu izstrāde

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Nodrošināt Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas līdzšinējās darbības un efektivizēšanas iespēju izvērtēšanas darba grupai kvalitatīvu atbalstu analītiskas un uz pierādījumiem balstītas informācijas veidā.