Ikgadējā sabiedriskās domas izvērtējuma par Latvijas iedzīvotāju informētību un izpratni par ES fondiem veikšana

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)