Iedzīvotāju informētība un izpratne par Eiropas Savienības fondiem 2020.gadā

Veids
Sabiedriskās domas pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Izvērtējuma mērķis ir noskaidrot visas sabiedrības informētības un izpratnes līmeni par ES fondu atbalstu Latvijā, sabiedrības uzticības līmeni ES fondiem un to ieguldījumam, kā arī tādējādi uzraudzīt komunikācijas pasākumu efektivitāti.
Atslēgas vārdi

Iedzīvotāji, informētība, Eiropas Savienības fondi