Pašvaldību vērtējums un pašvaldību e-indekss

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pielikumi