Sabiedrības viedoklis par dopinga lietošanu sportā

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija
Latvijas Antidopinga birojs
Pētījuma mērķis
Pētījuma konkrētie mērķi:
• Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju uzskatus par dopinga lietošanu sportā.
• Noskaidrot iedzīvotāju viedokli par to, kādas vērtības būtu jāizkopj jaunajos sportistos, kādās vērtības sports attīsta bērnos un jauniešos, kā arī par to, kādas vērtības piekopj profesionālais sports.

Iesniedzējinstitūcija - Latvijas Antidopinga birojs
Atslēgas vārdi

Dopinga lietošana sportā, sabiedrības viedoklis par dopinga lietošanu, vērtības sportā, vērtības un sporta treniņi, dopings un sabiedrība, dopings un vērtības sportā