Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākās iesaistes mācībās izvērtējums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Budžeta un finanšu politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis
Izstrādāt nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju raksturojumu un identificēt to mācību vajadzības un efektīvākās stratēģijas to iesaistei mācībās.
Atslēgas vārdi

Pieaugušie ar zemu kvalifikāciju, pieaugušo izglītība, ES fondi, nodarbinātība, izglītības iespējas