Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu satura, pieejamības un ietekmes uz sociālās atstumtības mazināšanu izvērtējums pirmspensijas un pensijas vecuma personām un personām ar garīga rakstura traucējumiem

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir iegūt informāciju, lai veidotu mērķtiecīgu, uz pierādījumiem balstītu politiku personu pēc 55 gadu vecuma (turpmāk – senioru) kvalitatīvas un aktīvas dzīves nodrošināšanai nepieciešamo atbalsta pasākumu un sociālo pakalpojumu tīkla attīstībai, kā arī izvērtētu personām ar garīga rakstura traucējumiem 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektos sniegtā atbalsta ietekmi uz mērķa grupas dzīves kvalitāti un sniegtu priekšlikumus iespējamiem uzlabojumiem.
Attiecībā uz senioriem plānots veikt esošo sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšanas un pieejamības analīzi un sagatavot pierādījumos balstītus ieteikumus šai mērķgrupai piemērotas efektīvas sociālo pakalpojumu sistēmas pilnveidei.
Attiecībā uz cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem plānots novērtēt 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” sniegtā atbalsta efektivitāti un ietekmi uz personas dzīves situāciju gan objektīvā (speciālistu, tuvinieku), gan subjektīvā (pašas personas) vērtējumā.

Iesniedzējinstitūcija: Finanšu ministrija sadarbībā ar Labklājības ministriju (pētījuma tēmas autors).
Atslēgas vārdi

Personas ar multipliem traucējumiem; personas virs 55 gadiem; sociālie pakalpojumi; aktīva un kvalitatīva dzīves kvalitātes kritēriji