VPVKAC Noslēpumainā klienta vizītes (īstenots projekta “Integrēts Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings” ietvaros)

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir novērtēt Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) darbinieku/ speciālistu (pašvaldību darbinieku) darbu reālos darba apstākļos, identificējot darbinieku stiprās un vājās puses, kā arī viņu rīcības atbilstību iestādes klientu apkalpošanas standartiem.