Eiropas Savienības likumdošanas un politikas izpēte jūras transporta drošības jomā, to ieviešanas iespējas, problēmas un perspektīvas Latvijā.

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija (SM)