Nepieciešamo standartu saraksta izstrāde dzelzceļa jomā atbilstoši likumdošanas prasībām.

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija (SM)