Nepieciešamie pasākumi labvēlīgu apstākļu radīšanai atspoles tipa vilcienu satiksmei starp Latviju un Krieviju.

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija (SM)