Ikgadējā „Alkoholisma, narkomānijas un smēķēšanas izplatība un sekas” gadagrāmata

Veids
Publikācija
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Veselības ministrija (VM)