Par medicīnas māsu profesionālo darbību- medicīnas māsu profesijas aktuālo problēmu apzināšana un izpēte

Ziņojums
Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Veselības ministrija (VM)