Studiju iespējas ar vidējo izglītību 2000./2001.mācību gads

Veids
Publikācija
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)